Branża górnicza

Przenośniki taśmowe przeznaczone są do przemieszczania materiałów w systemach ich pozyskiwania i transportu.

30 maja 2013

GBF700_10 Przenośniki taśmowe przeznaczone są do przemieszczania
materiałów sypkich.
stacja napędowa-1 Produkujemy elementy stacjonarnych przenośników taśmowych o szerokości taśmy od 650mm do 2000mm w zależności od zapotrzebowania ze sztywnymi lub regulowanymi zestawami krążnikowymi.
napęd taśmociągu - 2 Dostarczamy kompleksowe rozwiązania związane z transportem materiałow sypkich: konstrukcje stacji napędowych, rozdzielczych, napinających oraz zsypy.
HPIM1989 Produkujemy elementy kruszarek przeznaczonych
do rozdrabniania surowców średniotwardych i miękkich.
HPIM1917
HPIM1990 W stosowanych systemach przeładunkowych
kruszarki umożliwiają rozdrabnianie minerałów
uzyskiwanych w procesie wydobywczym.
HPIM2003

 

GBF600_05 Dostarczamy konstrukcje kompletnych stacji przeładunkowych stosowanych w technice transportu materiałów sypkich.  Typowa stacja przeładunkowa zawiera konstrukcję nośną, stację napinającą taśmę i zsyp – element ukierunkowywujący lub rozdzielający urobek.
zsyp -2 Umożliwiają swobodny załadunek materiałów sypkich na przenośnik, ułatwiając mechanizację prac przeładunkowych na placach składowych materiałów sypkich.
zsyp -3 W zależności od potrzeb np. warunki ukształtowania terenu czy sposób odbioru i dalszego przekazywania urobku do obróbki, zsypy mają różny kształt.
real_size_HPIM1710
real_size_HPIM1756
HPIM1917

 

Comments are closed.

Call Now Button