SPAWANIE ŁUKIEM KRYTYM (SAW)

Aktualności

Nasz park maszynowy powiększył się o spawarkę Esab , która umożliwia spawanie łukiem krytym (ang. submerged arc welding; SAW)

Spawanie łukiem krytym to proces, podczas którego łuk spawalniczy jarzy się między podawanym w sposób ciągły drutem elektrodowym, a elementem spawanym. Łuk spawalniczy jest w tym przypadku niewidoczny, gdyż jest przykryty warstwą ziarnistego topnika (tym samym łuk jest ukryty, stąd nazwa tej metody). Część topnika stapia się, tworząc na spoinie, po zakrzepnięciu, ochronną warstwę żużla.

Do zalet spawania łukiem krytym zalicza się:

– dużą wydajność procesu spawania (wysokie prędkości spawania)

– wysoką jakość spoiny (spoiny są gładkie, czyste, estetyczne)

– trwałość spoin

– korzystne środowisko pracy dla spawacza (brak gazów spawalniczych)

Pin It

Comments are closed.

« »

Call Now Button