Działanie 1.4 – anulowanie zapytania ofertowego

Aktualności

Szanowni Państwo, Informujemy, iż zapytanie dot. projektu pod nazwą „Rozwój firmy PROKOSTAL sp. z o.o., sp. k. poprzez realizację strategii biznesowej” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie: 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie: 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny, Schemat: 1.4.1.B.a.b Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenie ekspansji na rynki zewnętrzne) na Recertyfikację – System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 z dnia 10.10.2017 zostało anulowane.

Pin It

Comments are closed.

« »

Call Now Button