Zaproszenie do składania ofert RPO Działanie 1.4

Aktualności

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu pod nazwą „Rozwój firmy PROKOSTAL sp. z o.o., sp. k. poprzez realizację strategii biznesowej” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie: 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie: 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny, Schemat: 1.4.1.B.a.b Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenie ekspansji na rynki zewnętrzne) prosimy o złożenie nam oferty na Recertyfikację – System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

Poniżej plik do pobrania:

Zapytanie ofertowe Prokostal 10.10.2017

Pin It

Comments are closed.

« »

Call Now Button