Zaproszenie do składania ofert RPO Działanie 1.5

Aktualności, Bez kategorii

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pod nazwą „Wdrożenie do produkcji mobilnego modułu stacji obsługowej do przemysłu kolejowego przez Prokostal Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1, Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”, Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP, prosimy o złożenie nam oferty na wykonanie: projektu budowlanego wraz z kosztorysem na budowę hali produkcyjnej.

Poniżej plik do pobrania:

Zapytanie ofertowe wykonanie projektu budowlanego 07.09.2015

Formularz oferty

Pin It

Comments are closed.

« »

Call Now Button